Chi Tiết Chức Năng

 • Phần Quản Trị (Admin)

  • Hệ Thống
   • Tạo quyền: cho và không cho phép xem, thao tác, lưu trữ, xóa, chỉnh sửa, có quyền duyệt, có quyền chấp thuận…
   • Thiết lập các thông số liên quan cho toàn hệ thống
   • Quản lý người sử dụng: tạo user, gán quyền cho user, reset password. Password của User được mã hóa bằng chuẩn mã hóa 1 chiều MD5 giúp tăng cường khả năng bảo mật.
   • Thiết lập mẫu in hóa đơn bán hàng: tiêu đề, logo…
   • Tỉ giá: Hệ thống hỗ trợ thanh toán bằng ngoại tệ
   • Cá nhân cho phép người dùng thay đổi mật khẩu và chọn theme màu theo sở thích
   • Thiết lập thông tin công ty cho những tiêu để báo cáo, phiếu đặt hàng…
     
  • Hàng hóa & các thông tin liên quan
   • Thiết lập nhóm, phân nhóm. ví dụ: Thuốc “Amlong-A” thuộc phân nhóm “Cao Huyết Áp”. Phân nhóm “Cao Huyết Áp” thuộc nhóm “Tim Mạch”. (Phân cấp theo chiều dọc)
   • Quản lý thuộc tính động của mặt hàng (ví dụ: Quản lý đặc biệt, OTC, Tâm Thần…). Cho phép người sử dụng mở rộng thuộc tính mặt hàng một cách dễ dàng. (Phân Cấp theo chiều ngang)
   • Đơn vị tính: hỗ trợ đa đơn vị tính (thùng, hộp, vỉ, viên…) cho từng mặt hàng. Trong đó, có thể cho phép chỉ định đơn vị tính bán, đơn vị tính bán mặc định, đơn vị tính nhập mặc định.  Có thể nhập hàng theo thùng và bán theo hộp, vỉ, viên… Đơn vị tính cho từng hàng hóa là hoàn toàn động. Người sử dụng nhập hệ số quy đổi của đơn vị tính theo mặt hàng, hệ thống tự động tính cho quá trình nhập, xuất.
   • Cài đặt tiền lời, tính giá bán khi giá nhập thay đổi: chọn tính giá bán theo bình quân nhập, giá nhập lần cuối, giá tồn kho đối với một số mặt hàng.
   • Hỗ trợ 4 loại giá bán (ví dụ: giá bán lẻ, giá bán sĩ,…)
   • Quản lý thuốc thuộc Độc A, Độc B, thuốc Kê Toa
   • Thiết lập nhà sản xuất, nước sản xuất
   • Thiết lập hoạt chất cho thuốc
   • Quản lý thuế suất cho từng mặt hàng
   • Thiết lập các thông tin hàng hóa như chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, hàm lượng,…
   • Thiết lập vị trí thuốc (ví dụ: Quầy 1 tủ 1, Quầy 2 tủ 1…)
   • Quản lý tương tác giữa các hoạt chất
   • Quản lý dạng bào chế của thuốc (viên nén, viên nang, sủi bọt…)
   • Một loại thuốc có thể có nhiều nhà phân phối khác nhau. Hỗ trợ báo cáo giá thuốc theo nhà phân phối.
   • Thiết lập tồn tối thiểu, tồn tối ưu và tồn tối đa cho từng loại thuốc. Báo cáo các thuốc có số lượng tồn xuống thấp hơn tồn tối thiểu và đề nghị đặt hàng đạt tới tồn tối ưu. Báo cáo các loại thuốc có số lượng tồn lớn hơn tồn tối đa.
   • Ví dụ:
    Mặt hàng “A” có dạng bào chế là “Viên Nén”, thuộc phân nhóm “Cao Huyết Áp” của nhóm “Tim Mạch”. Mặt hàng “A” còn thuộc “Độc A” và thuộc diện “Quản Lý Đặc Biệt”
     
  • Quản lý các đối tượng
   • Quản lý nhà sản xuất
   • Quản lý nhà phân phối
   • Quản lý đối tác (đối tác phát hành phiếu khuyến mãi)
   • Quản lý khách hàng thân thiết: In thẻ, quản lý điểm tích lũy của khách hàng.
   • Quản lý bệnh viện, phòng khám: các bệnh viện phòng khám cấp toa thuốc, bác sĩ cấp toa thuốc
   • Quản lý bác sĩ (cho phòng khám, quản lý hoa hồng Bác Sĩ)
   • Quản lý Khách hàng bán sĩ (công nợ khách hàng,… cho phiên bản bán sĩ)
     
  • Quản lý tổng quát
   • Kiểu chi trả: Hỗ trợ 3 kiểu chi trả là tiền mặt, thẻ tín dụng, phiếu khuyến mãi, điểm tích lũy.
   • Quản lý toa thuốc
   • Quản lý chẩn đoán bệnh
     
  • Quản lý khuyến mãi
   • Chiết khấu tự động theo Khách Hàng (VD: khách hàng VIP, khách hàng người già…), theo số tiền giao dịch (VD: khách mua > 200.000 thì giảm giá 10%), chiết khấu theo mặt hàng (VD: Hàng Khuyến Mãi, Hàng Mới) hoặc theo cửa hàng (VD: chiết khấu khi khai trương cửa hàng mới)
   • Chiết khấu tùy chọn có phân quyền: chủ cửa hàng có quyền chiết khấu 30%. Một người bạn của chủ cửa hàng đến mua hàng thì khi bán, nhân viên chọn chiết khấu 30% sẽ bung ra bản yêu cầu xác nhận, khi đó chủ cửa hàng đánh tên đăng nhập và mật khẩu để xác nhận, chỉ khi đó thì mới có thể thanh toán hóa đơn này.
   • Cài đặt tích lũy điểm theo số tiền giao dịch, ví dụ: giao dịch trên 500.000 thì được tích lũy 2% hoặc tích lũy trên 500.000 thì tích lũy 2000 điểm… khách hàng mua hàng lần sau có thể dùng điểm để thanh toán đơn hàng
     
  • Xuất hóa đơn đỏ cho giao dịch
   • Liệt kê giao dịch từ ngày đến ngày
   • Tìm giao dịch cũ để xuất hóa đơn đỏ cho giao dịch đó (khai báo thông tin của hóa đơn đỏ cho từng giao dịch)
     
  • Kiểm soát kết nối Internet (dành cho chuỗi cửa hàng)
   • Kiểm tra kết nối từ tổng cục đến từng cửa hàng.
   • Kiểm soát dữ liệu nào chưa đồng bộ đến từng cửa hàng
   • Kiểm tra kết nối từ cửa hàng đến tổng cục
   • Kiểm soát dữ liệu nào chưa gửi lên tổng cục
     
  • Đồng bộ hóa (dành cho chuỗi cửa hàng)
   • Dữ liệu bán hàng, khách hàng mới… sẽ được gửi từ cửa hàng lên trụ sở.
   • Những thay đổi ở tổng cục như mặt hàng, giá cả… sẽ được gửi từ trụ sở xuống cửa hàng.
   • Hệ thống theo dõi được trả hàng của khách hàng trong chuỗi cửa hàng. Tìm lại giao dịch cũ trên toàn hệ thống
   • Chức năng đồng bộ của chúng tôi không cần thuê Server. Dữ liệu được gửi trực tiếp giữa máy tổng cục và cửa hàng. Bảo mật cao, tiết kiệm chi phí, kiểm soát và quản lý dễ dàng
     
  • Phân quyền
   • Phân quyền chi tiết giúp quản lý chặt chẽ người dùng.
   • Mỗi trang thiết lập (quản trị) đều được phân 4 quyền: quyền đọc, quyền thêm mới, quyền chỉnh sửa và quyền xóa/phục hồi.
   • Mỗi báo cáo đều được phân thành 3 quyền: quyền xem, quyền in và quyền xuất Excel
   • Có các quyền duyệt cho giảm giá, trả hàng, sửa giá bán, bán liều…
   • Dữ liệu phân quyền trong Database được mã hóa chặt chẽ.
     
  • Báo cáo
   • Có thể xem báo cáo của tất cả cửa hàng hoặc từng cửa hàng
   • Tất cả báo cáo được lọc theo ngày tạo hoặc ngày nhập/xuất
   • Báo cáo nhóm, phân nhóm, độc dược, thuộc tính thuốc. Ví dụ: Báo cáo các loại thuốc của phân nhóm “Cao Huyết Áp” của nhóm “Tim Mạch”, “Độc A” và có thuộc tính “Quản Lý Đặt Biệt”
   • Báo cáo có thể được in ra hoặc xuất ra Excel (Microsoft (để có thể dễ dàng đưa vào các chương trình kế toán)
   • Mỗi báo cáo đều được phân quyền thành 3 quyền đọc, quyền in và quyền xuất excel
   • Tất cả báo cáo đều có thể Ẩn/Hiện cột để xuất Excel (có thể hiện tất cả dữ liệu liên quan tới đối tượng được báo cáo như Hàng Hóa, Nhà Cung Cấp, Nhà Sản Xuất…)
   • Tất cả các trường hiện ra trong báo cáo đều có thể lọc lại (nhiều tùy chọn tìm kiếm) giúp người dùng theo dõi sát sao tình hình kinh doanh
   • Nếu có nhiều cửa hàng thì các báo cáo như bán hàng, lời lỗ… của từng cửa hàng có thể sắp xếp theo hàng ngang hoặc hàng dọc để tiện theo dõi
     
  • Báo cáo hàng tồn
   • Báo cáo hạn sử dụng (dễ dàng quản lý được hạn dùng của mặt hàng)
   • Báo cáo xuất nhập tồn (tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, bán trong kỳ, tồn cuối kỳ, đơn giá trước thuế và sau thuế…)
   • Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn (giống nhập xuất tồn nhưng có thêm giá trị hàng hóa)
   • Báo tồn hiện tại (đơn giá tồn trước và sau thuế, tổng tồn trước và sau thuế…)
   • Báo cáo hàng tồn thấp hơn tồn tối thiểu (quản lý được hàng hóa khỏi những trường hợp hết hàng mà không hay)
   • Báo cáo hàng tồn cao hơn tồn tối đa (quản lý được hàng hóa khỏi những trường hợp tồn kho nhiều hơn mức bình thường hàng mà không hay)
     
  • Báo cáo nhập xuất hàng
   • Báo cáo Doanh số mua hàng nhà cung cấp
   • Báo cáo Doanh số mua hàng mặt hàng
   • Báo cáo theo dõi giá nhập
   • Báo cáo hàng trả nhà cung cấp
   • Báo cáo giá nhập lần cuối
   • Lịch sử nhập hàng
   • Thẻ kho
   • Báo cáo công nợ của công ty (theo nhà cung cấp)
   • Tìm hóa đơn nhập bằng số lô
   • Báo cáo Bảng kê mua hàng
   • Báo cáo Sổ nhập thuốc theo ngày
   • Báo cáo Sổ xuất nhập chi tiết
   • Báo cáo Nhập hàng tồng chiết khấu
   • Báo cáo Nhập hàng chiết khấu dòng
   • Thông tin hàng hóa
   • Báo cáo Bảng kê nhập hàng có hóa đơn đỏ
   • Báo cáo Bảng kê nhập hàng không có hóa đơn đỏ
   • So sánh tiền nhập trên chi tiết đơn và trên tổng hóa đơn
   • Báo cáo so sánh giữa Đặt Hàng, Nhập Hàng (nhà cung cấp)
   • Theo Dõi chênh lệch giá nhập
   • So sánh số lượng xuất nhập nội bộ (*)
   • So sánh giá xuất nhập nội bộ (*)
   • Báo cáo hàng tái nhập (*)
   • Đơn xuất nội bộ chưa nhập (*)
   • Đơn đặt nội bộ chưa xuất (*)
   •  …
     
  • Báo cáo bán hàng
   • Báo cáo bán hàng (số lượng, doanh số bán) theo mặt hàng
   • Báo cáo doanh số bán hàng (theo nhân viên, theo cửa hàng & tất cả cửa hàng, tất cả nhân viên).
   • Báo cáo lời lỗ
   • Báo cáo hàng mất
   • Báo cáo hàng hủy
   • Báo cáo lịch sử bán hàng theo số lô giúp thu hồi thuốc
   • Bảng kê bán lẻ: giúp cho việc xuất hóa đơn bán hàng theo ngày bằng cách báo cáo thuế đối với các giao dịch chưa xuất hóa đơn đỏ.
   • Bảng kê bán lẻ chi tiết (liệt kê tất cả những lần bán hàng cho từng mặt hàng trong khoảng thời gian chọn trước)
   • Liệt kê danh sách các giao dịch bán hàng đã cấp hóa đơn đỏ
   • Báo cáo giảm giá (tổng tiền giảm giá) theo cửa hàng, theo nhân viên.
   • Báo cáo ca trực (theo dõi ca trực linh hoạt)
   • Báo cáo chi tiết ca trực
   • Báo cáo hoa hồng bác sĩ theo phần trăm thiết lập trước
   • Báo cáo doanh số bác sĩ
   • Báo cáo thanh toán của khách hàng
   • Báo cáo thanh toán của khách hàng theo ca trực
   • Báo cáo bán liều
   • Báo cáo chi tiết bán liều
   • Báo cáo chi tiết giao dịch khối
   • Báo cáo doanh số theo ngày
   • Báo cáo tiền lời theo nhân viên

   •  
  • Báo cáo khách hàng
   • Báo cáo hàng khách hàng trả lại (khách hàng, hàng trả, ngày trả & lý do trả)
   • Báo cáo khách hàng
   • Lịch sử bán hàng của mặt hàng
   • Báo cáo mua hàng lần cuối
   • Công nợ khách hàng
   • Tích lũy điểm của khách hàng (*)
   • Điểm tích lũy khách hàng theo kỳ (*)
   • Thanh toán bằng điểm (*)
   • Chi tiết tích lủy điểm (*)
   • ...
     
  • Báo cáo tổng hợp
   • Tổng hợp các mặt hàng bán nhiều tiền nhất
   • Tổng hợp các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất
   • Tổng hợp các mặt hàng lời nhiều nhất
   • Thông tin hàng hóa
   • Điều hàng nội bộ tham chiếu (*)

   •  
  • Biểu đồ phân tích
   • Biểu đồ doanh số bán hàng theo ngày
   • Biểu đồ doanh số bán hàng theo tháng
   • Biểu đồ bán hàng theo loại khách hàng
   • Biểu đồ so sánh doanh số nhân viên
   • So sánh doanh số bán hàng theo giờ trong ngày
   • So sánh số giao dịch bán hàng theo giờ trong ngày
   • So sánh doanh số theo ngày từng cửa hàng (*)
   • So sánh doanh số theo nhân viên (*)
   • (*) Áp dụng cho phiên bản chuỗi
     
  • Xuất hóa đơn đỏ
   • Liệt kê giao dịch của tất cả các cửa hàng theo ngày
   • Tìm giao dịch và xuất hóa đơn đỏ cho giao dịch đó
     
 • Kho hàng (Inventory)
  • Tồn kho đầu kỳ
   • Tính ưu việt của hệ thống PharmaPRO thể hiện ở việc không cần ngưng bán và nhập tồn kho đầu kỳ (số tồn lúc bắt đầu sử dụng hệ thống) trước khi sử dụng hệ thống. Mà người sử dụng có thể đưa hệ thống vào sử dụng trước và khi nào có thời gian thì nhập tồn kho hiện tại vào thời điểm kiểm hàng của từng mặt hàng. Hệ thống tự động tính lại tồn kho đầu kỳ của mặt hàng đó.
     
  • Đặt hàng
   • Đặt hàng theo tồn
    • Mỗi mặt hàng sẽ có tồn tối thiểu, tồn tối ưu và tồn tối đa. Chức năng này cho phép đặt hàng đối với các mặt hàng có số lượng tồn < tồn tối thiểu, khi đó, số lượng đặt sẽ là tồn tối ưu – tồn hiện tại. 
   • Phân tích đặt hàng
    • Chức năng phân tích nhà cung cấp giúp tìm ra các nhà cung cấp thường cung cấp giá tốt nhất (cho mặt hàng đó) cũng như tham khảo các thông tin khác như số lượng tồn, giá trị tồn trung bình, giá trị nhập trung bình, giá nhập lần cuối, số lượng bán gần đây… giúp người dùng có thể đặt hàng sao cho có lợi nhất. 
      
  • Nhập hàng
   • Nhập hàng theo đơn
    • Đặt hàng nhà cung cấp: hệ thống tự lọc trong đơn hàng ra từng nhà phân phối để in dễ dàng in ra và fax cho nhà cung cấp
    • Chỉnh sửa đơn đặt hàng
    • Nhập hàng theo đơn đặt hàng. Cho phép nhập nhiều lần, nhiều đơn vị tính khác nhau cho một đơn đặt hàng
    • Cho phép nhập số lượng nhiều hơn số lượng đặt
   • Nhập hàng không theo đơn
    • Nhập hàng không cần đơn đặt hàng
    • Cho phép nhập những mặt hàng khác thuế suất trong cùng một hóa đơn
    • Gỡ bỏ quan hệ giữa mặt hàng và nhà cung cấp
    • Phân tích nhập hàng
      
   • Liệt kê phiếu nhập hàng
    • Cho phép chỉnh sửa những thông tin của phiếu nhập
    • Cho phép nhập thêm trong cùng một phiếu nhập
      
   • Kết thúc đơn
    • Kết thúc các đơn đặt hàng đã nhận thành công
      
   • Nhập hàng có chiết khấu
    • Nhập hàng của hoá đơn có chiết khấu trên tổng đơn
    • Nhập hàng chiết khấu đơn giá của từng mặt hàng
      
  • Phiếu chi
   • Liệt kê các đơn đặt hàng chưa trả hết.
   • Tạo phiếu chi cho từng phiếu nhập hàng. Có thể chia phiếu chi ra làm nhiều lần cho một phiếu nhập hàng
     
  • Trả hàng cho nhà cung cấp
   • Trả hàng cho nhà cung cấp (hàng bị hỏng)
   • Liệt kê các đơn trả hàng cho nhà cung cấp
     
  • Sắp xếp số lô
   • Hàng hóa sẽ được hệ thống đề nghị bán theo kiểu: hàng có hạn sử dụng trước bán trước; cùng hạn sử dụng, lô hàng nhập trước bán trước. Nhưng do lỗi của người bán, người bán lấy nhầm lô bán cho khách. Hệ thống cho phép điều chỉnh lại số lô trong hệ thống.
     
  • Hàng hủy – mất
   • Báo hàng mất (số lượng, số lô)
   • Báo hàng hủy (số lượng, số lô) do hàng quá hạn sử dụng hoặc bị hỏng
     
 • Chuyển hàng nội bộ (dành cho chuỗi cửa hàng, chuỗi nhà thuốc)
   
  • Đặt hàng nội bộ
   • Cửa hàng, dựa vào số lượng tồn kho của cửa hàng, đặt hàng lên tổng cục (có thể liệt kê các mặt hàng tồn thấp hơn tồn tối thiểu và đặt hàng có số lượng = tồn tối ưu – tồn hiện tại)
   • Liệt kê các đơn đặt hàng nội bộ đã gửi lên tổng cục
   • Các đơn đặt hàng được tự động gửi lên tổng cục qua đường Internet, sau khi được cửa hàng trưởng duyệt
     
  • Xuất hàng nội bộ
   • Xuất hàng theo đơn đặt hàng nội bộ
    • Liệt kê các yêu cầu xuất hàng của cửa hàng
    • Bộ phận cung ứng xem xét số lượng tồn của tổng cục có đáp ứng hay không và xác nhận xuất hàng
    • Bộ phận kế toán xem xét đơn xuất và chấp nhận xuất
    • Kho hàng xuất hàng theo đơn đã được duyệt

   • Xuất hàng không theo đơn đặt hàng nội bộ
    • Tổng cục bán một mặt hàng mới nên quyết định xuất hàng cho cửa hàng mà không cần đơn đặt nội bộ
    • Kế toán duyệt đơn xuất
    • Kho hàng xuất theo đơn đã được duyệt
    • Đơn hàng được duyệt sẽ tự động gửi đến cửa hàng qua đường internet
      
  • Nhập hàng nội bộ
   • Nhập hàng theo đơn đặt hàng nội bộ
    • Cửa hàng nhập hàng theo đơn đặt nội bộ. Có thể nhập hàng thấp hơn so với số lượng tổng cục xuất (lý do: có thể hàng bị hỏng trên đường vận chuyển)
    • Đơn nhập nội bộ sẽ được gửi lên tổng cục qua đường internet
      
   • Nhập hàng không theo đơn đặt hàng nội bộ
    • Cửa hàng nhập hàng theo đơn xuất của tổng cục. Có thể nhập hàng thấp hơn so với số lượng tổng cục xuất (lý do: có thể hàng bị hỏng trên đường vận chuyển)
    • Đơn nhập nội bộ sẽ được gửi lên tổng cục qua đường internet
      
  • Kết thúc đơn hàng nội bộ
   • Tất cả đơn hàng nội bộ có thể được kết thúc sau khi hàng nhận ở cửa hàng và hàng xuất của tổng cục bằng nhau
     
  • Khả năng truyền dữ liệu:
   • Dữ liệu chuyển hàng nội bộ giữa cửa hàng và tổng cục được tự động đồng bộ qua internet. Nếu đường truyền Internet bị hư vì lý do khách quan, dữ liệu sẽ nằm ở máy và chờ đến khi có lại đường truyền Internet thì tự động đồng bộ (không cần thao tác của con người)
     
  • So sánh giá khi đặt hàng, nhập hàng:
   • Cho phép người dùng xem các giá bán của mặt hàng, giá nhập trung bình của tất cả nhà cung cấp, giá nhập trung bình của mặt hàng, giá nhập lần cuối của tất cả nhà cung cấp, giá nhập lần cuối của mặt hàng… giúp người sử dụng chọn ra nhà cung cấp tối ưu nhất.
     
 • Bán hàng (POS)
  • Bán hàng bằng mã vạch hoặc bàn phím
   • Bán hàng theo chế độ bàn phím (tìm theo nhóm, phân nhóm, mã hàng, tên hàng
   • Bán hàng theo mã vạch của hàng hóa
     
  • Bán hàng 2 màn hình:
   • Một màn hình hướng vào người bán, một màn hình hướng ra khách hàng, giúp khách hàng theo dõi hóa đơn mua hàng
     
  • Một người bán phục vụ nhiều khách hàng
   • Khi giao dịch với một khách hàng bị ngưng lại (do khách hàng cần gọi điện thoại), người bán có thể tiếp tục phục vụ người tiếp theo trước và sau đó quay trở lại tiếp tục phục vụ khách hàng hiện tại.
     
  • Đa đăng nhập
   • Có thể có nhiều người cùng sử dụng một máy bán hàng. Lý do: máy bán hàng khác bị hư và khách hàng đông nên người bán hàng bên máy bị hư có thể cùng sử dụng một máy bán hàng với một người khác (hệ thống vẫn biết do người nào bán).
     
  • Giao dịch khối
   • Trong trường hợp cúp điện, người bán tạm thời ghi ra giấy để khi có điện lại thì nhập lại vào hệ thống. Hệ thống tự động tính lại số lô bán hiện tại cho đúng lại
     
  • Hỗ trợ nhiều kiểu chi trả
   • Khách hàng mua hàng có thể đồng thời trả tiền bằng tiền mặt, thẻ tín dụng và phiếu khuyến mãi trên một giao dịch
   • Khách hàng có thẻ đồng thời trả bằng tiền Việt và ngoại tệ cho một giao dịch
     
  • Khách hàng trả hàng
   • Khách hàng trả hàng của một giao dịch có thể trả nhiều lần. Ví dụ: khách hàng mua 5 viên panadol. Sau đó, đem hóa đơn tới và trả 2 viên. Tiếp theo, khách hàng tiếp tục đem hóa đơn đó trở lại và đòi trả 5 viên thì hệ thống biết được khách hàng này đã trả 2 viên rồi và chỉ được trả tiếp 3 viên thôi
     
  • Lịch sử bán hàng trong ca trực
   • Xem lại lich sử bán hàng trong ca trực và chi tiết bán hàng của từng giao dịch
     
  • Lịch sử mua hàng của khách hàng
   • Liệt kê lại lịch sử mua hàng của một khách hàng, giúp cho quá trình tư vấn khách hàng mua hàng
     
  • Tìm kiếm khách hàng
   • Tìm kiếm khách hàng thân thiết theo mã thẻ (nếu có máy đọc mã vạch, có thể đọc mã vạch từ thẻ khách hàng) hoặc số điện thoại.
     
  • Nhập toa thuốc cho khách hàng
   • Nếu khách hàng mua hàng có toa thuốc của bệnh viện, phòng khám, có thể nhập toa thuốc khách hàng vào hệ thống
     
  • Phục vụ khách hàng tốt hơn
   • Mỗi lần mua hàng, khách hàng có thể được lưu lại chẩn đoán bệnh cũ. Đồng thời, khách hàng được lưu trữ các thông tin như dị ứng thuốc, phân loại khách hàng… Khi bán hàng, những thông tin trên sẽ được hiện ra phục vụ cho quá trình tư vấn khách hàng.
   • Các thông tin thuốc như chỉ định, chống chỉ định, liều dùng… được hiện ra giúp người bán dạn dò khách hàng khi dùng thuốc tạo thiện cảm cho khách hàng
     
  • Tìm kiếm giao dịch cũ
   • Khi in hóa đơn bán hàng, mỗi hóa đơn có một mã vạch, có thể tìm lại hóa đơn cũ bằng các đánh mã hóa đơn vào hệ thống để tìm kiếm hoặc có thể dùng máy đọc mã vạch để đọc mã hóa đơn.
     
  • Bán lại giao dịch cũ
   • Khách hàng đem toa cũ tới mua thuốc, có thể bán lại toa cũ giúp phục vụ khách hàng nhanh hơn.
     
  • Đổi thuốc
   • Có chức năng giúp người bán hàng nhanh chóng đổi thuốc có cùng hoạt chất, hàm lượng chỉ khác nhà sản xuất, nước sản xuất cho khách hàng (giao diện kèm theo giá tiền, số lượng tồn… giúp người bán tư vấn dễ dàng)
     
  • Chiết khấu khác nhau trên một giao dịch
   • Khách hàng mua nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có thể có chiết khấu khác nhau
   • Tất cả mặt hàng có cùng một chiết khấu (tổng chiết khấu của giao dịch)
     
  • Xuất hóa đơn đỏ
   • Có thể chọn “Khách Hàng Yêu Cầu Xuất Hóa Đơn Đỏ” và nhập các thông tin xuất hóa đơn đỏ, đơn hàng tự động gửi về tổng cục và có thể hiển thị ở máy kế toán để kế toán xuất hóa đơn đỏ.
   • Hỗ trợ hóa đơn tự in: Doanh nghiệp có thể có hóa đơn tự in, có thể cung cấp mẫu hóa đơn để tích hợp vào phần mềm dễ dàng, đồng thời khi thanh toán giao dịch, người bán có thể nhập vào mã số hóa đơn tự in để theo dõi hóa đơn đỏ đã xuất cho khách hàng
     
  • Đồng bộ hóa dữ liệu bán hàng (dành cho chuỗi cửa hàng, chuỗi nhà thuốc)
   • Dữ liệu bán hàng tự động gửi lên tổng cục qua đường Internet. Nếu đường Internet bị hỏng vì lý do khách quan, dữ liệu sẽ nằm lại trong máy cửa hàng đến khi đường truyền Internet có lại thì được tự động gửi lên tổng cục (không cần thao tác của con người).
     
 • Chức năng bán sỉ
  • Phiếu thu
   • Phiếu thu tiền theo đơn hàng đã bán cho khách hàng sỉ
   • Liệt kê/tìm kiếm/chỉnh sửa phiếu thu
     
  • In công nợ khi bán hàng
   • Hóa đơn bán hàng sẽ in kém theo công nợ khách hàng
     
  • Thúc nợ
   • Báo cáo nợ sắp tới hạn để theo dõi việc thanh toán
   • Báo cáo công nợ khách hàng


 

 

 

Từ khóa

louis vuitton borse replica, nike shox turbo 13 womens, ray ban occhiali ebay, nike air max online italia, abercrombie milano sito ufficiale, nike air max saldi, nike roshe run nere, air yeezy 2 shop, nike air max outlet, tiffany collane,

KHÁCH HÀNG GẦN ĐÂY NHẤT

Khách hàng Gần đây

NHÀ THUỐC THANH NGÂN - Bến Tre

NHÀ THUỐC TÚ ĐIỀN - Bến Tre

EVERY MART - Hưng Yên

Công ty TNHH ANDA Việt Nam
Chuỗi Nhà Thuốc Minh Chính -Hà Nội

NHÀ THUỐC ĐẠI QUANG - Quận 8

NHÀ THUỐC LIÊN CHÂU - Quận 3

QUẦY THUỐC SỐ 51 - Lào Cai

Nhà Thuốc Phúc Vinh - Bến Tre

Nhà Thuốc Đại Phúc - Bình Dương

Hệ thống nhà thuốc Carina - Quận 8

Nhà Thuốc Ngọc Nguyên - Biên Hòa Đồng Nai

Nhà thuốc Phương Nhi - Quận Bình Thạnh

Nhà thuốc Anh Tuấn - Sóc Trăng

Đồ Điện Gia Dụng

Trạm Bảo Hành Electrolux Q.8

Chăn Nuôi Gia Súc

Trại Heo Giống HÒA BÌNH (Bình Dương)

Trang Trí Nội Thất

Cty TNHH Ích Vận. Chuyên cung cấp các thương hiệu IVAN, VICKINI, SES cho ngành Xây dựng và Trang trí nội thất

Phòng Khám

Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa
Thiên Y. Củ Chi

Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa
Sài Gòn Nhi Tỉnh. Bình Dương

Siêu Thị Mini

Cty TNHH Lợi Doanh
Chuỗi cửa hàng siêu thị Mini Milkmart

Phú Khang MART, Nhơn Trạch

Thực Phẩm Chức Năng

Cty TNHH Vút Bay
Độc quyền phân phối sản phẩm
Beyond Yours của Canada

Điện tử

Cty TNHH Tầm Nhìn Tương Lai
Chuỗi cửa hàng độc quyền phân phối máy tính HP

Cty TNHH Tài Năng
Chuỗi cửa hàng Future World
Phân phối độc quyền sản phẩm Apple

Thời trang

Shop Doremon
Gò Vấp

Shop Moon
Phan Bội Châu, Q.1


Chuỗi Cửa Hàng Dễ Thương
TP.HCM 4 cửa hàng 
TP.Cần Thơ 1 cửa hàng

Chuỗi Cửa Hàng Đông Vy
2 cửa hàng tại Q.2
1 cửa hàng tại Q.1

Shop Hiền
Chuyên bán sỉ & lẽ
Các hiệu áo lót nam-nữ

Như Tín Fashion Boutique
Trần Hưng Đạo Q.5

Cty TNHH Khải Trí
Đại lý độc quyền Adidas

Dược phẩm

QUẦY THUỐC Q2 - Quận 10

NHÀ THUỐC ANH HOA SƠN - Tân Phú

NHÀ THUỐC KIẾN AN - Bình Chánh

Cty HT VIỆT NAM
Hệ Thống Chuỗi Nhà Thuốc FOR+ (Hà Nội)

Nhà Thuốc Bảo Ngọc Q.PN

Cty CP Dược Phẩm Phúc Đức

Nhà Thuốc Phúc Đức

Nhà Thuốc Bảo Tín Q.Tân Phú

Cty CP Dược Phẩm Pharmacity
Hệ thống chuỗi nhà thuốc

Nhà Thuốc Đức Thiện Q.Tân Bình

Nhà thuốc Hải Phong Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Bích Ngọc (Đồng Tháp)

Nhà Thuốc Công Tâm Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Bệnh Viện Q.5

Nhà Thuốc Trí Thiện Q.B Thạnh

Nhà Thuốc Thiên Kim Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Lý Dung Q.5

Nhà Thuốc Phước An Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Đức Tiến Q.10

Nhà Thuốc Kim Dung Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Hải Hà Q.10

Nhà Thuốc Hoàng Bảo Q.B Thạnh

Nhà Thuốc Trung Nghĩa Q.B Thạnh

Nhà Thuốc Công Trí Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Liên Hưng Phú Q.5

Nhà Thuốc Phú Cường Q.5

Nhà Thuốc Cẩm Giang Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Ngô Gia Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Tuyết Minh Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Vĩnh Phúc Q.8

Nhà Thuốc Văn Minh Q.3

Nhà Thuốc Sao Mai Q.4

Nhà Thuốc Gia Anh Q.Gò Vấp

Nhà Thuốc Thánh Mẫu Q.3

Nhà Thuốc Kim Châu Q.10

Nhà Thuốc Kim Tài Q.11

Nhà Thuốc Ngọc Diệp Q.5

Nhà Thuốc Loan Q.4

Nhà Thuốc Tín Đức Q.Thủ Đức

Nhà Thuốc Thiên Đạt Q.Gò Vấp

Nhà Thuốc Nguyễn Hoàn Q.12

Nhà Thuốc Minh Ngọc Q.B Thạnh

Nhà Thuốc Phú Thịnh Q.7

Nhà Thuốc Hoàng Chinh Q.6

Nhà Thuốc Quang Minh Q.PN

Nhà Thuốc Minh Trí Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Lý Trà Q.11

Nhà Thuốc Gia Huy Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Phong Phú Q.8

Nhà Thuốc Lệ Uyên Q.B Thạnh

Nhà Thuốc Minh Khoa Q.10

Nhà Thuốc Trúc Ngân Q.10

Nhà Thuốc Trường An Q.7

Nhà Thuốc Thiên Đạt

Nhà Thuốc Số 4 Q.Bình Thạnh

Nhà Thuốc Thanh Hải Q.10

Nhà Thuốc Hà Nguyên Q.4

Nhà Thuốc Phạm Thanh Long Q.PN

Nhà Thuốc Ngô Gia Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Phúc Đức Q.Bình Tân

Nhà Thuốc Phước Thịnh Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Số 11 Q.11

Nhà Thuốc Thiên Phước Q.3

Nhà Thuốc Quang Vinh Q.Gò Vấp

Nhà Thuốc Gia Khánh Q.Phú Nhuận

Nhà Thuốc Thiện Khoa

Nhà Thuốc Trung Nguyên Q.PN

Nhà Thuốc Giáng Sinh Q.12

Nhà Thuốc Số 65 Q.8

Nhà Thuốc Thiên Lọc  Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Số 21 Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Xuân vinh Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Tuấn Khanh Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Anh Thư Q.4

Nhà Thuốc Số 10 Q.5

Nhà Thuốc Hương Lan Q.3

Nhà Thuốc Trí Thiện Q.B Thạnh

Nhà Thuốc Phú Cường Q.5

Nhà Thuốc Gia Huy Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Ngô Gia Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Trung Nguyên Q.PN

Nhà Thuốc Giáng Sinh Q.12

Nhà Thuốc Âu Châu 2 Q.3

Nhà Thuốc Thiên Lọc  Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Số 21 Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Tuấn Khanh Q.Tân Phú

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Đồng Nai

Nhà Thuốc Hải Vân Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Linh Chi Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Tuyết Chi Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Gia My Q.7

Nhà Thuốc Hải Liễu Q.10

Nhà Thuốc Thu Hương Q.10

Nhà Thuốc Hoàng Nam Q.6

Nhà Thuốc Mỹ Khang 29 Q.Bình Tân

Nhà Thuốc Phú Đa Q.Bình Tân

Nhà Thuốc Phú Thịnh 2 Q.7  

Nhà Thuốc Y Đức Phan Thiết

Nhà Thuốc Kim Duyên Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Nhân Trọng Q.B Thạnh

Công Ty Hòa Thuận Phát Q.1

Nhà Thuốc Xuân Lan Q.Thủ Đức

Nhà Thuốc Việt My Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Hương Ngọc Q.Tân Phú

Nhà Thuốc 302 Q.5

Nhà Thuốc Hải Yến Q.2

Nhà Thuốc Hồng Quang Q.BThạnh

Nhà Thuốc Quang Thắng Q.5

Nhà Thuốc Trần Thái Q.5

Nhà Thuốc Khánh An TP.Nha Trang

Nhà Thuốc Mười Thanh T.Bình Dương

Cty Trung Hiếu Tp. Quy Nhơn

NT Hoàng Liêm T. Bình Dương

Nhà Thuốc Anh Mỹ Q. Bình Tân

Nhà Thuốc Thanh Tuyền 3 Q.GV

Nhà Thuốc Tuấn Khải Q.10

Chuỗi Nhà Thuốc Kim An Biên Hòa

Cty CP XNK Y Tế TP.HCM Yteco Q.3

Cty CP Dược Phẩm PHANO (Chuỗi)

Tập Đoàn Mai Linh (Chuỗi)

Hiệu Thuốc 38 Q.8

Cty Dược Phong Phú Q.8

Nhà Thuốc Thanh Quý Q.11

Nhà Thuốc Âu Dược Q.11

Nhà Thuốc Minh Huyền Q.5

Nhà Thuốc Hương Giang Q.11

Nhà Thuốc Anh Thư Q.4

Nhà Thuốc Chí Thanh Q.5

Nhà Thuốc Vĩnh An Q.11

Cty Hoa Lâm Q.1

Nhà Thuốc Tân Việt Q.5

Nhà Thuốc Tiến Hải Q.5

Nhà Thuốc Số 36 Q.4

Nhà Thuốc Bình Minh Q.5

Nhà Thuốc Ngọc Mai Q.5

Nhà Thuốc Ngọc Bích Q.Gò Vấp

Nhà Thuốc Cữu Long Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Số 10 Q.5

Hiệu Thuốc Số 27 Q.5

Nhà Thuốc Minh Đức Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Hưu Khang Q.3

Nhà Thuốc Minh Thắng Q.Bình Tân

Nhà Thuốc Phước Lộc Q.Bình Tân

Nhà Thuốc Hiếu Thiện Q.5

Nhà Thuốc Minh Triết Q.8

Nhà Thuốc Thiện Khoa Q.Tân Phú

Nhà Thuốc Hưu Lọc Q.5

Nhà Thuốc Đông Hiền Q.10

Nhà Thuốc Hương Lan Q.3

Nhà Thuốc Nhân Nghĩa Q.Bình Tân

Nhà Thuốc 19 Q.Bình Thạnh

Nhà Thuốc Kim Sa Q.5

Nhà Thuốc Trường Duy Q.Bình Tân

Nhà Thuốc Thánh Mẫu Q.3

Nhà Thuốc Ông Tạ Q.Tân Bình

Nhà Thuốc Trí Đức Q.Gò Vấp

Nhà Thuốc Vân Anh Q.Gò Vấp

Nhà Thuốc Việt Thụy Sĩ Q.1

Phòng Khám Hy Vọng Q.Tân Phú

Khác

LOGO KHÁCH HÀNG

Liên kết